Huur voorwaarden en eigen risico verklaring

Huren

Wil jij graag een supboard, kajak of waterfiets huren? Dan bent u bij Sup & Paddle op het juiste adres. Wel willen wij jou er op wijzen dat het huren van een supboards, kajak, waterfiets of accessoires op eigen risico is. Wanneer u reserveert tekent u automatisch voor een eigen risicoformulier, waarin een aantal voorwaarden zijn opgenomen voor het gebruik van de in bruikleen genomen goederen. Huur wordt voorafgaand gebruik afgerekend tenzij anders overeengekomen. De huurtarieven vindt u op onze reserveringspagina. Bij beschadiging en/of vermissing wordt huurder aansprakelijk gesteld, alsmede de door hem veroorzaakte schade aan derden. Wij werken met het reserveringsysteem van Leisureking. Zij vragen uitsluitend 2,5% per online reservering, met een ondergrens van € 0,99. Deze rekenen wij door aan onze klanten.

 

Deelname

Bij het deelnemen aan een les, tocht of activiteit gelden veiligheidseisen en algemene voorwaarden.

Het deelnemen aan een les, tocht of activiteit is op eigen risico.

Deelnemer zal zich ten alle tijden aan de instructies van de instructeur houden.

Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van zwemdiploma A.

Deelnemer mag niet onder invloed van alcohol en/of drugs zijn.

Als door de wind de lessen niet kunnen plaatsvinden op de locatie heeft Sup & Paddle het recht uit te wijken naar een andere locatie.

Zijn de weersomstandigheden dusdanig dat het niet verantwoord is de les/tocht te laten plaatsvinden heeft Sup & Paddle het recht deze te verplaatsen naar een andere datum.

Er dient vooraf betaald te worden.

 

Eigenrisico verklaring

Ik verklaar op eigen risico en voor eigen verantwoording een sup board, kajak, waterfiets of accessoires te huren/te gebruiken en/of deel te nemen aan een les of tocht georganiseerd door Sup & Paddle en ga akkoord met de voorwaarden.

De huurder dient op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
Degene van de groep welke de afrekening doet, is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de huurvoorwaarden aan de overige leden van de groep.
Ik heb een eigen risico verzekering en ben mij bewust van de veiligheidseisen van Sup & Paddle die gelden tijdens het gebruik van supboards, kajaks of waterfietsen, of het deelnemen aan een les/tocht.

Voorwaarden en veiligheidseisen:

• Tijdens het gebruik van in bruikleen genomen materiaal en/of deelname aan lessen/tochten ben ik nuchter en is het nuttigen van alcohol/drugs niet toegestaan.
• Ik houd mij aan wet- en regelgeving die gelden op het openbare watergebied
• Ik creëer geen gevaarlijke situaties voor mede watersporters
• Gedurende de huurperiode verlies ik de goederen niet uit het oog
• Ik ben ouder dan 16 jaar of ben samen met een volwassen begeleider tijdens het gebruik.
• Ik ben in het bezit van zwemdiploma A
• Ik breng de gehuurde goederen in persoon terug.
• Bij beschadiging en/of vermissing word ik aansprakelijk gesteld, alsmede de door mij veroorzaakte schade aan derden. Ik zal de schade aan Sup & Paddle vergoeden.
• Ik verhuur de door mij gehuurde goederen niet door aan derden.
• Tijdens het gebruik van het sup board draag ik altijd de leash om mijn been.
• Voor het niet tijdig terugbrengen van de gehuurde goederen brengt Sup & Paddle mij €25,00 per supboard, kajak of waterfiets per uur in rekening.
• Wanneer u wilt annuleren dient u dit alvorens kenbaar te maken. Wij brengen geen annuleringskosten in rekening.